حریم شخصی کاربران

امروزه حفظ حریم شخصی برای اکثر افراد جامعه بسیار مهم است، همانطور که این مسئله برای ما مهم است. ما در تومر آکادمی سعی داریم با حفظ حریم شخصی شما، حاشیه امنی برای فعالیتتان در تومر آکادمی بوجود آوریم.

اطلاعاتی که از شما در روند عضویت دریافت میکنیم نزد تومر آکادمی محفوظ مانده و در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی ثالث به جز در مواردی که به درخواست قانون و مراجع ذی صلاح الزام آور باشد، قرار نخواهد گرفت.

اطلاعات هویتی شما جهت احراز هویت به هیچ عنوان نزد تومر آکادمی نگهداری نخواهد شد و صرفا جهت احراز هویت شما خواهد بود.